BVO PARTNERS Ügyvédi TársulásBVO PARTNERS Ügyvédi TársulásBVO PARTNERS Ügyvédi Társulás

Jogi megfelelőségi nyilatkozat

Jelen honlap a Budapesti Ügyvédi Kamaránál 01-006869 szám alatt bejegyzett BINDICS Ügyvédi Iroda, mint a BVO Partners Ügyvédi Társulást vezető ügyvédi iroda tartja fenn. A honlap megfelel a Magyar Ügyvédi Kamara 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzatában meghatározott előírásoknak.

Az ezen a honlapon elhelyezett valamennyi információ csupán tájékoztatásul szolgál, az nem minősül jogi tanácsnak és ezen információk átadása nem hoz létre az ügyvédi iroda és a honlap látogatója között ügyvéd-ügyfél jogviszonyt. A honlap olvasója az őt érintő jogi kérdésekben az ügyvédi társulás tagjaihoz fordulhat tanácsért.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 23. § (5) bekezdése és a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi társulásról szóló 2/2006. (III. 20.) számú szabályzata alapján a BINDICS Ügyvédi Iroda és a Dr. Várnai Botond Ügyvédi Iroda Budapesten, 2015. augusztus hó 17. napján ügyvédi társulás létrehozását határozták el. A tagok az ügyvédi társulást (a továbbiakban: Társulás) megbízások ellátásában való tartós együttműködés céljából hozták létre az Ütv. 23.§ (5) bekezdésével összhangban. A Társulás elnevezése BVO Partners Ügyvédi Társulás. A Társulás tagjai valamennyi a Társulás keretébe tartozó tevékenység végzése közben ezen név használatára jogosultak.
A Társulás székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 3. I/2., Magyarország.

A Társulást a tagok határozatlan időre, annak megszűnéséig vagy megszűntetéséig alapítják. A Társulást az illetékes Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásba veszi és törli a nyilvántartásból, ha bejelentették megszűnését.

Az Üt. 25.§-ban foglalt korlátozó rendelkezéseket a Társulás bármely tagja által vállalt megbízás vonatkozásában a Társulás minden tagjára alkalmazni kell. A Társulás valamennyi tagja köteles a Társulás belső szabályai, valamint az ügyvédi működésre vonatkozó szabályok és jogszabályok által előírt megfelelő összeférhetetlenségi ellenőrzést lefolytatni. A honlapon a Társulás keretében együttműködő ügyvédekként feltüntetett ügyvédekkel, illetve ügyvédi irodákkal való együttműködés tartalmára, feltételeire illetve a honlapon feltüntetett adatokra és információkra az adott együttműködő ügyvéddel illetve ügyvédi irodával megkötött szerződés rendelkezései irányadóak.

Jelen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége 2/2001. (IX.3.) számú Állásfoglalásának értelmében nem tüntet fel az ügyfeleinek kilétével kapcsolatos információt.
A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja a BINDICS Ügyvédi Iroda.