BVO PARTNERS Ügyvédi TársulásBVO PARTNERS Ügyvédi TársulásBVO PARTNERS Ügyvédi Társulás

Szolgáltatások

Ingatlanjog

Irodánk teljes körű szaktanácsadást nyújt az ingatlan-beruházásokkal, ingatlanjogi átvilágítással, ingatlan-adásvétellel, illetve egyéb ingatlan-nyilvántartási tárgyú ügyekkel kapcsolatban, melyek esetében – a szükséges feladatok teljes spektrumát lefedve – az ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződések elkészítésétől kezdve egészen az ingatlanprojektek jogi megvalósításához szükséges szerződések elkészítéséig ellátjuk a szükséges feladatokat.
Ezen túlmenően segítséget nyújtunk, illetve lebonyolítjuk külföldi természetes- és jogi személyek magyarországi ingatlanvásárlását, melynek során – az erre vonatkozó megbízás alapján és igény szerint – teljes körű jogi és hatóság előtti képviseletet látunk el. Irodánk tanácsadást nyújt ügyfelei részére az energiaszektorban jelentős infrastruktúra-fejlesztések kapcsán.

Finanszírozás

Irodánk hitelezőknek és hitelfelvevőknek nyújt finanszírozással kapcsolatban tanácsot, így többek között akvizíció finanszírozás, épités finanszírozás, refinanszírozás es újrastrukturálás terén.
Ügyfeleinknek tanácsot nyújtunk a hitelszerződések megtárgyalása és megkötése, a biztosítékok alapítása és kikényszerítése, illetve a biztosítéki csomag összeállítása során.

Társasági jog és vállalatfelvásárlás

Irodánk teljes körű üzleti, társasági jogi tanácsadást nyújt a gazdasági élet résztvevőinek. Ennek keretében irodánk társaságok alapításával (Joint Venture, Startup, szindikátusi megállapodások), működésével (társaság belső viszonyaira vonatkozó szabályozás, operatív működés jogi megszervezése) és átalakításával kapcsolatos teljes körű tanácsadási feladatokat lát el, elkészíti a kapcsolódó iratokat, a társaságok működését meghatározó belső szabályzatokat és tanácsadást nyújt holdingok, cégstruktúrák kialakításához, elvégzi társaságok teljes jogi átvilágítását.
Ezen túlmenően irodánk széleskörű tanácsadási feladatokat lát el Ügyfelei részére vállalatfelvásárlások, különböző M&A ügyletek területén.

Általános kereskedelmi jog

Irodánk tanácsadást nyújt az általános kereskedelmi jogi ügyletek vonatkozásában, így különösen, de nem kizárólagosan franchise szerződések és struktúrák kialakításának területén, belföldi és nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás területén.

Compliance

Compliance területén, vagyis az alkalmazandó külső és belső szabályoknak történő megfelelés biztosítása körében irodánk tanácsadást nyújt multinacionális cégek részére belső szabályaik helyi implementálása végett, továbbá – ezen túlmenően – jogi audit megállapítások, egyes nyilvántartások vezetése, valamint a pénzmosás elleni fellépés körében lát el irodánk tanácsadói feladatokat.

Munkajog

Ügyfeleink számára folyamatosan nyújtunk tanácsadást különböző munkajogi kérdésekben, így különösen közreműködünk menedzseri és általános munkaszerződések, illetve a munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb belső szabályzatok, utasítások elkészítésében.
Ezen túlmenően irodánk közreműködik munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos tárgyalásokban, és az esetleges munkaügyi jogvitáknak a rendezésében, és ennek során mind munkáltatói, mind munkavállalói képviseletet ellátunk.

Szellemi alkotások joga

Iparjogvédelem területén Irodánk jogi képviseletet lát el ábrás- és szóvédjegyek regisztrációja iránti eljárásokban mind Magyarországon, mind a Madridi és Nizzai Megállapodások hatálya alatt.

Jogviták rendezése/peres és peren kívüli képviselet

Irodánk gazdasági- és polgári jog területen, valamint különböző közigazgatási ügyekben képviseli ügyfeleit magyar rendes bíróságok, valamint hazai és nemzetközi hatóságok, állandó-, illetve eseti választott bíróságok előtt zajló eljárásokban. A perbeli képviselet ellátása során és azt megelőzően irodánk kiemelt súlyt helyez a jogviták gazdaságos és mindkét fél számára elfogadható rendezésének elősegítésére.

Követeléskezelés

Irodánk teljes körű szaktanácsadást és jogi szolgáltatást nyújt a követeléskezelés területén. Ennek keretében vállaljuk Ügyfeleink követeléseinek, kintlévőségeinek behajtását, illetve Ügyfeleink teljes körű képviseletét a behajtási eljárás során.